Wanneer je beroep wil doen op onze ondersteuning, nodigen we je uit om ons te vertellen wie je kind precies is. Waar geniet je zoon of dochter van, zijn er specifieke gewoontes of rituelen waar hij of zij zich goed bij voelt,... We maken tijd om te luisteren naar het toekomstperspectief voor je kind en wat je precies wil voor hem of haar. Zo stellen we de eerste handelingsafspraken op. Op regelmatige tijdstippen worden deze afspraken en gestelde doelstellingen geëvalueerd. Dit doen we samen met jou als ouders.

We zetten in op een warme omgeving die qua aanpak en omkadering aansluit bij je kind. Dit zodat hij of zij zich goed mag voelen. Zich gewaardeerd voelen, is de basis tot het welbevinden. Zelfs met specifieke noden, wegens autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek en/of medische beperkingen. Pas daarna is het klimaat optimaal om ontwikkelingsgericht te werken.

Een heel team van diverse disciplines werken aan de vooropgestelde doelstellingen. Regelmatig overleg maakt het mogelijk tijdig bij te sturen. Het is voor ons cruciaal jullie ervaringen en ideeën hierin mee te nemen en met z'n allen mee uit te dragen via het handelingsplan.