In Rozenweelde verbinden we ons met ouders en hun kind met een beperking.
Zo komen we te weten welke ondersteuning ouders nodig hebben in de zorg voor hun kind en hun gezin.
Zo begrijpen we wat het kind nodig heeft om zich goed te voelen en zoeken we naar kansen tot ontplooiing.
Met ouders als onze partners bouwen we aan warme zorg rond het kind.
 

Onze missie is wat we willen waarmaken, elke dag opnieuw.

Als we zeggen dat ouders voor ons partners in de zorg zijn, betekent dit dat we uitgaan van een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Ouders staan er niet alleen voor: ze leven in een samenleving die hen wil ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Als we zeggen dat we te weten komen welke ondersteuning ouders nodig hebben, betekent dit dat we luisteren naar hun vragen en noden en de nodige ondersteuning inzetten. Niet alleen in de zorg voor hun kind met een beperking, maar ook in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Door de zorg te delen, willen we de draagkracht van het gezin versterken.

Als we zeggen dat we begrijpen wat het kind met zijn beperkingen nodig heeft om zich goed te voelen, dan vertrekken we vanuit de basisbehoeften van elke mens. We verbinden ons met het kind op een warme en professionele manier. Zo streven we naar maximaal welzijn van het kind. Van daaruit zoeken we naar kansen tot ontplooiing. De rechten van het kind zijn hiervoor onze leidraad.

Rozenweelde is ingebed in de samenleving en heeft een plaats in het zorglandschap. Als organisatie staan we dus niet alleen.  Als we bouwen aan warme zorg rond het kind met een beperking, zullen we ook andere partners betrekken om ons streefdoel te kunnen waarmaken.